Dél-Zselic Horgász Egyesület Somogyhárságy-Magyarlukafa

 

 

HÁZI SZABÁLYZAT


1./ A HORGÁSZ EGYESÜLET TAGJAINAK

- horgászatuk során mindenkor jusson érvényre a horgászattal kapcsolatos sportszerűség, erkölcsiség, a sporttársak közti baráti légkör, segítőkészség, megértés és közösségi szellem.

- óvják és védjék a halállományt, járuljanak hozzá a halgazdálkodás minőségi és mennyiségi fejlesztéséhez.

- óvják és védjék a tavakat és környezetüket, a műtárgyakat és létesítményeket.

- ügyeljenek a víz és a környezete tisztaságára.

- törekedjenek a horgászati, halászati és a halakkal kapcsolatos ismereteik bővítésére.

- a horgászatot, az egyesület szabályait megismerve és azokat betartva gyakorolják.

2./ A HORGÁSZ EGYESÜLET TAGJA KÖTELES

- részt venni a közgyűléseken.

- a közgyűlés által hozott határozatokat betartani és végrehajtani.

- évi három nap társadalmi munkát végezni egyesületi támogatásként, melynek helyét, idejét a vezetőség határozza meg.

- a munka elvégzéséért, átvételéért, a megbízottak felelnek.

- a társadalmi munka el nem végzésének pénzbeli megváltását egyesületi támogatásként 8000-Ft/nap a következő évi tagdíj befizetésekor köteles megfizetni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, fegyelmi eljárást von maga után, illetve addig területi engedélyt nem kaphat.

- a kedvezményes állami engedélyre jogosultak a társadalmi munka végzés és annak pénzbeli megtérítése alól mentesülnek.

- a nevén szereplő horgászállásokat (stégeket) rendben tartani, kijavítani, a hozzá tartozó területet rendben tartani, az odavezető utakat kaszálni. A nádat csak a bejáróról szabad kaszálni. Az erre vonatkozó rendelkezések be nem tartása a horgászállás tulajdonjogának elvesztését, illetve fegyelmi eljárást von maga után. A rossz állapotból eredő balesetért mindenkor a tulajdonost terheli a felelősség.

- a tó-n csendrendelet van, 04.01-09.30 között szombat 0-ótától vasárnap 12-óráig (gépi fűnyírás, favágás, kalapácsolás) ez vonatkozik a hétközi ünnepnapokra is.

- a stégeket legkésőbb tárgyév 05. 31-ig kijavítani, utána a nem megfelelő állapotú, illetve nem biztonságos bejárókat, stégeket az egyesület eltávolítja!

- a tóparton rendszeresített beíró füzeteket pontosan vezetni (dátum, érkezés, fogási eredmény, távozás).

- az országos horgászrend szabályait, illetve a HE közgyűlése által módosított rendeleteket betartani.

- horgászállással /stéggel/, vagy bármilyen építménnyel csak horgászegyesületi tag rendelkezhet. Ha a horgász tagsági viszonya megszűnik, köteles 6 hónapon belül a horgászegyesületünk egy másik tagjának azt eladni, vagy lebontani a horgászállást, építményt, a horgászhelyet átadni az egyesületnek.

- az újjáépítendő vagy új horgászállások, lakókocsik, egyéb építmények elhelyezését, módját a vezetőséggel egyeztetni.

- a tavaknál észlelt hiányosságokat, rendellenességeket haladéktalanul jelezni a halőrnek vagy a vezetőségnek.

3./ KIFOGHATÓ HALMENNYISÉG

Felnőtt heti:2+1 db nemes hal                                                                Ifjúsági heti: 2db nemes hal

                  2+1 db ragadozó hal                                                           1 db ragadozó hal

                   10 kg egyéb                                                                        5 kg egyéb

                   Évi kifogható: 30 db                                                             Évi kifogható: 20 db

Gyermek heti 5 kg egyéb.

Törpeharcsa minden korosztályban, korlátlanul elvihető, visszaengedni tilos!

Méretkorlátozások:

- Ponty: 30 cm-től 5 kg-ig elvihető, 5 kg felett kíméletesen vissza kell helyezni a tóba!

- Amur50 cm-től 8kg-ig elvihető, 8 kg felett kíméletesen vissza kell helyezni a tóba!

- Süllő: 30 cm-től 70 cm-ig elvihető, 70 cm felett kíméletesen vissza kell helyezni a tóba!

- Csuka: 50 cm-től 80 cm-ig elvihető, 80 cm felett kíméletesen vissza kell helyezni a tóba!

- Harcsa: 80 cm-től 150 cm-ig elvihető, tilalmi időben 100 cm-től !

a 20 kg feletti harcsát a tag köteles az távozás előtt bemutatni  (halőr , vezetőségi tag)

Compót és koi pontyot elvinni tilos, kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.

- a ragadozó halakra ( harcsa, süllő) az országos horgászrendben meghatározott fajlagos tilalmi idő vonatkozik.

- a csukának a fajlagos tilalmi idejét eltöröltük ! /a méretkorlátozás maradt/

- a tilalmi időben fogott ragadozó halat vissza kell engedni!

- a kifogott halat nem becsült súly alapján, hanem mérlegelés (súlykorlátozás), vagy hosszmérés (méretkorlátozás cm) útján lehet megtartani, vagy visszahelyezni a tóba.

- a horgász köteles magánál tartani mérleget is a ponty és az amur súlyának méréséhez!

- ponty matrac , sebfertőtlenítő használata kötelező.

- vágóhorog használata TILOS!

 

 

HORGÁSZREND

- Közgyűlés ideje alatt horgászni TILOS !

4./ EGYÉB SZABÁLYOK

- nappali vendég horgászat csak egyesületi tag felügyeletével engedélyezett reggel 6-18 ig.

- éjszakai vendég horgászat csak egyesületi tag felügyeletével engedélyezett.

- éjszakai horgászat: 18 órától 06 óráig.

- a tavak befagyásától lékhorgászat engedélyezett, amennyiben a jég elérte a biztonságos vastagságot, mindenki a saját felelősségére tartózkodhat a jégen, az egyesület nem vállal felelősséget az esetleges balesetekért!

- pergetés engedélyezett.

- a gátakról etetni, horgászni, azokon járművel közlekedni tilos!

- etető hajó használható (10.000 Ft /év.).

- a horgászállásokat más horgász engedély nélkül használhatja, de a tulajdonos megérkezésekor azt köteles átadni..

- a keletkezett szemetet (műanyag flakon, papír, stb.)  összegyűjtve a tó területéről el kell szállítani.

- mindennemű hulladék vízbe dobása szigorúan tilos!

- tilos a kifogott törpeharcsát és az elpusztult halat, valamint a haltisztítás maradványait a horgászálláson és a tó egész területén hagyni, vagy a vízbe dobni, (el kell szállítani, vagy el kell ásni).

- kutyák által okozott balesetekért és anyagi kárért a tulajdonos felel.

- a szabályzattól eltérő magatartás fegyelmi eljárást von maga után!

Dél-Zselic Horgász Egyesület Somogyhárságy-Magyarlukafa

Szigetvár, 2014. január 20.

Ádám Zoltán

elnök